Podcastler

#3-4 22 Mart Su Günü: Dünya Su Günü Neden Kutlanır?

22 Mart Su Günü Neden Önemli? Temiz Su Farkındalığı için Yapılması Gerekenler

Her geçen dönemde azalmakta olan suyun önemini anlatmak adına 22 Mart, Dünya Su Günü olarak kutlanır. Bu önemli güne farkındalık yaratabilmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında 22 Mart tarihi Su Günü olarak ilan edilmiştir. Dünya çapında giderek büyüyen su sorununa dikkat çekilen bu tarihte su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için somut adımlar atılır.

Temiz su, enerji üretiminden tarıma kadar her alanda gereklidir. DSÖ ve UNICEF tarafından yayınlanan rapora göre dünya genelinde 2.2 milyar insan, güvenli içme suyu hizmetlerine ulaşamaz. 3 milyar insanın temel el yıkama tesislerinden yoksun durumda olduğu belirtilir. Son yıllarda su kıtlığı sorunu daha fazla gündeme gelmiştir.

22 Mart Dünya Su Günü Önemi

1993 yılından bu yana kutlanan ve uluslar arası bir gün olan Dünya Su Günü kapsamında tatlı suyun önemine dikkat çekilir. Her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan bu günde güvenli ve temiz suya erişememe gibi sorunlara değinilir. Küresel su krizinin üstesinden gelmek, su hakkında daha fazla bilgi almak ve su krizini herkese anlatıp bilgilenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Her yıl farklı temalar ile kutlanan Dünya Su Günü giderek artan katılımcı sayısına sahiptir. Birleşmiş Milletler’in tavsiye ve raporlarının açıklandığı 22 Mart tarihinde su kaynaklarıyla ilgili yapılan somut çalışmalara ödül verilir. Tüm çalışmalar suyun gerçek değerinin anlaşılması amacıyla yapılır.

22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri

Çağın en önemli sorunlarından biri olan su kıtlığı için 22 Mart Dünya Su Günü tarihinde, çeşitli müzikal ve tiyatro oyunu gibi, dikkat çeken sanat çalışmaları yürütülür. Her yılın teması farklı olup bugüne kadar; “kadınlar ve su, su ve enerji, kirli şehirlere su, su dayanışması, su ve kentleşme, su kalitesi, susuzlukla mücadele, su ve afetler, gelecek için su, su ve sağlık, yüzyılda su” gibi temalar kullanılmıştır. 2023 yılı Su Günü teması ise “ortaklıklar ve işbirliği yoluyla değişimi hızlandırmak” olarak belirlenmiştir. 2023 yılında düzenlenecek olan kutlamalar suyun yönetimi ve kullanımı hakkında eğitici niteliktedir.

22 Mart Su Günü Temiz Su Farkındalığı için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Su kullanımının öneminin anlatıldığı 22 Mart Su Günü’nde susuzluk ve iklim değişikliği etkisi incelenir. Doğru su kullanımı ile kıtlık, kuraklık, kirlilik ve sel gibi olumsuz durumlara nasıl engel olunacağı anlatılır. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre suyu verimli kullanmak sera gazlarının etkisini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Duşta daha az zaman harcamak, bahçeleri sulamak için yağmur suyunu biriktirip kullanmak ve bitki bazlı yemekler seçmek su kullanımını olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle yer altı suyunu görünür hale getirmek ve çevre için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için ekstra önlemler alınır. Eğitici etkinlikler, tiyatrolar ya da müzikaller işe yarar sonuçlar verecektir.

22 Mart Su Günü ve Su Tasarrufu

İnsanların kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, canlı yaşamının devam edebilmesi ve toprakta ürün yetiştirilmesi açısından su en doğal kaynaktır. Bununla birlikte dünya genelinde giderek daha belirgin hale gelen küresel ısınma sorunu temiz su kaynaklarının yok olmasına ve barajlardaki doluluk oranlarının azalmasına neden olur. Zaman geçtikçe daha ciddi problemlere yol açan bu durum su kullanımı konusunda insanların bilinçlendirilmesini gerektirir. Yıl içerisinde daha fazla miktarda su kurtarmak adına neler yapılması gerektiği 22 Mart Su Günü kapsamında anlatılır. Su damlatan yerleri tamir etmek, bulaşıkları akan suda değil dolu kapta yıkamak, diş fırçalarken musluğu kapatmak, bulaşık makinesini tam dolu kapasite ile çalıştırmak alınabilecek basit önlemler arasındadır.